Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρία
Σκοπός ΕΔΑΕ

Ημερολόγιο

Δημοσιεύσεις- Ελλην. Επιθ. Δερμ. Αφροδ.

Μέλη

Ομάδες Ενίσχυσης Ασθενών 

Εκπαίδευση & Έρευνα 

Η ζωή πέρα από τη Δεματολογία

Κόμβοι-Σύνδεσμοι 

Medline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credits

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
 
Προγράμματα Εξειδίκευσης
 
On-Line Προγράμματα

 

Specialty Review in Dermatology

*****

Chicago IL USA

Holiday Inn O'Hare

14/09/1998- 
18/09/1998
The National Center for Advanced Medical Education

1-800-404-3637, info@cmeinfo.com

http://www.cmeinfo.com/thenationalcenter/datelist.asp

$995/ $795
SOUTHEASTERN CONSORTIUM FOR DERMATOLOGY

*****

Richmond VA USA

Omni Richmond Hotel

18/09/1998- 
20/09/1998
Office of Continuing Medical Education,

Virginia Commonwealth University,

Medical College of Virginia Campus

(800) 413-2872, (804) 828-3640, FAX: (804) 828-7438

nmervis@hsc.vcu.edu

http://views.vcu.edu/~OCME

 
Skin Cancer

*****

On-Line Program

  American Academy of Dermatology

Missy Gough, 930 N.Meacham Rd., Schaumburg, IL 60173

mgough@aad.org

http://www.aad.org/SkinCancerNews/pr/skincancedu.html

 
Dermatology Essentials

*****

Home Study Course

01/01/1998- 31/12/1998 University of Wisconsin-Madison, Center for Health Sciences

Phone: 608/263-2850, aslkson@facstaff.wisc.edu

http://www.biostat.wisc.edu/cme/cme.html

Basic anatomy and physiology of the skin, primary and secondary lesions, and patterns of dermatologic diseases.

All courses have been planned and produced in accordance with the ACCME Essentials.

$295.00
Skin Laser

***

  Washington Institute of Dermatologic Laser Surgery

202.785.8855, Extension 224 and speak with the Chief Laser Nurse, Ms. Karin Formica, R.N., B.S.N. to arrange an appointment

http://www.skinlaser.com//studies.htm

 
Superficial Fungal Infections of the Skin

**

Online WWW Internet

01/01/1998- 12/31/1998 Boston University School of Medicine

Telephone: (617) 638-4605

cme@bu.edu

http://med-www.bu.edu/cme/online.html

 
Recognizing Skin Cancer

**

Online WWW Internet

01/01/1998- 12/31/1998 Boston University School of Medicine

Telephone: (617) 638-4605

cme@bu.edu

http://med-www.bu.edu/cme/online.html

 
Psoriasis

**

Online WWW Internet

01/01/1998- 12/31/1998 Boston University School of Medicine

Telephone: (617) 638-4605

cme@bu.edu

http://med-www.bu.edu/cme/online.html

 
Herpesvirus Infections

**

Online WWW Internet

01/01/1998- 12/31/1998 Boston University School of Medicine

Telephone: (617) 638-4605

cme@bu.edu

http://med-www.bu.edu/cme/online.html

 
Warts: A Primary Care Teaching Module

**

Online WWW Internet

01/01/1998- 12/31/1998 Boston University School of Medicine

Telephone: (617) 638-4605

cme@bu.edu

http://med-www.bu.edu/cme/online.html

 
Common Benign Skin Tumors

**

Online WWW Internet

01/01/1998- 12/31/1998 Boston University School of Medicine

Telephone: (617) 638-4605

cme@bu.edu

http://med-www.bu.edu/cme/online.html

 
Acne Vulgaris and Acneiform Eruptions

**

Online WWW Internet

01/01/1998- 12/31/1998 Boston University School of Medicine

Telephone: (617) 638-4605

cme@bu.edu

http://med-www.bu.edu/cme/online.html

 
Dangerous Drug Eruptions

**

Online WWW Internet

01/01/1998- 12/31/1998 Boston University School of Medicine

Telephone: (617) 638-4605

cme@bu.edu

http://med-www.bu.edu/cme/online.html

 
Cutaneous Indications for HIV Testing

**

Online WWW Internet

01/01/1998- 12/31/1998 Boston University School of Medicine

Telephone: (617) 638-4605,

cme@bu.edu

http://med-www.bu.edu/cme/online.html