ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ AIDS ΤΟΥ ΝΟΣΟΚ. "Α. ΣΥΓΓΡΟΣ"

 

© Βασίλης Παπαρίζος, Κωνσταντίνος Βέρρος, 1997.

 

Η Μονάδα AIDS του Νοσοκομείου "Α. Συγγρός", ιδρύθηκε το 1984. Στην πορεία μετωνομάστηκε

Μέχρι σήμερα, η ετήσια κίνησή της, ήταν η εξής :

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (ΝΕΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ) ΑΝΑ ΕΤΟΣ

1985-1987

8 ασθενείς

1988

18

1989

23

1990

29

1991

48

1992

110

1993

98

1994

107

1995

121

1996

126

1997

107 (*)

ΣΥΝΟΛΟ

795 ασθενείς

 

(*) Η μείωση του αριθμού των ασθενών το 1997, οφείλεται στη μείωση του ιατρικού δυναμικού της Μονάδος από 4 σε 2 γιατρούς, με συνέπεια --λογω υπερβολικού φόρτου εργασίας των εναπομεινάντων-- αρκετοί νέοι ασθενείς να "διώχνονται" προς άλλες Μονάδες.

 

Μέχρι τις 26/1/89 οι κλίνες της Μον. ήταν μόλις (2). Από τις 26/1/89 έγιναν αρχικά (5) και σταδιακά αυξήθηκαν, καταλαμβάνοντας τους χώρους της Πανεπιστημιακής Κλινικής Ανδρών (Τμήμα Β' ανδρών). Στα τέλη του 1994, οι κλίνες ήταν (14), ενώ συχνά χρειαζόταν να "καταληφθούν" για μικρά διαστήματα κλίνες από το Τμήμα των "Θέσεων" (πτέρυγα Ι. Καπετανάκη). Από τον Μάρτιο του 1995, ξεκίνησαν τα έργα για την ανακαίνιση της Μον. που ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβριο του 1995.

Σήμερα η Μονάδα σε κτιριακά σύγχρονη και εξοπλισμένη (κεντρική παροχή οξυγόνου, μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια) πτέρυγα της Πανεπιστημιακής Κλινικής. Ως έχει σήμερα, θεωρείται μία από τις καλύτερες αντίστοιχες ευρωπαϊκές.

 

Θάλαμοι - Κλίνες

Διαθέτει (9) κλίνες σε (3) δίκλινα και (3) μονόκλινα δωμάτια. Επίσης, άλλες (2) κλίνες σε ειδικό θάλαμο "βραχείας νοσηλείας" (ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ = 11). Η πληρότητα ξεπερνά κάθε έτος το 100%.

 

Προσωπικό

Διευθυντής της Μον. είναι από τον Σεπτ. 1996, ο καθ. κ. Α. Βαρελτζίδης. Υπεύθυνος, ο αναπλ. Καθ. κ. Ν. Σταυριανέας.

Ιατροί Μόνιμοι : (2) (ένας δερματολόγος - αφροδισιολόγος και ένας παθολόγος, επιμελ. Β').

Ιατροί με ερευνητικά πρωτόκολλα : (1) πνευμονολόγος. Επίσης τακτικές συνεργασίες με οφθαλμίατρο, ψυχίατρο, νευρολόγο, χειρουργό.

Νοσηλεύτριες / -τές : (12). Αριθμός πολύ μικρός για τις ανάγκες της Μον.

Γραμματέας : (1) με απόσπαση από το ΚΕΕΛ.

 

Κίνηση

Σήμερα (Ιαν. 98) παρακολουθούνται - νοσηλεύονται 460 ασθ. όλων των σταδίων. Από αυτούς, οι 260 λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία. Η Μονάδα είναι και επίσημα (ΙΦΕΤ, Σεπτ. 97 και ΚΕΕΛ, Οκτ 97), η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ AIDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

 

Νοσηλεία

Η εξυπηρέτηση των ασθενών (HIV+) που παρακολουθούνται σήμερα στη Μον. AIDS του Νοσοκ. "Α. Συγγρός", γίνεται στη βάση "εξωτερικού ιατρείου", "κλινικής μιας ημέρας" ή "βραχείας νοσηλείας". ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ :

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Γίνεται καθημερινά, από τις 08.30 - 11.00. Εξετάζονται ασθενείς της Μον. με συγκεκριμένα προβλήματα, συζητείται και αναπροσαρμόζεται η ακολουθούμενη θεραπευτική αγωγή, εκτιμάται συνολικά η πορεία της λοίμωξης και προγραμματίζονται επόμενα βήματα στην αντιμετώπισή της. Επίσης εξετάζονται ασθενείς άλλων μονάδων που παραπέπονται για ειδικά δερματολογικά ή/και αφροδισιολογικά προβλήματα. Ο αριθμός των εξεταζομένων, φτάνει τους 15 - 20 καθημερινά.

Β. ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ

Εξυπηρετούνται ασθενείς που έχουν ανάγκη παρακλινικών εξετάσεων, χορηγούνται αντιρετροϊκά ή άλλα φάρμακα, αντιμετωπίζονται καταστάσεις όχι τόσο βαριές ώστε να απαιτείται ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, κλπ. Στηρίζεται στο σύστημα "εισαγωγής" στο Νοσοκομείο, εκτέλεσης των απαραίτητων (προγραμματισμένων ή μή) εργαστηριακών εξετάσεων, αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος και αυθημερόν εξιτηρίου.

Γ. ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Στη "βραχεία νοσηλεία", για την οποία η Μον. διαθέτει (2) κλίνες, γίνονται :

Προγραμματισμένες χημειοθεραπείες για σάρκωμα Kaposi.

Ενδοφλέβιες εγχύσεις φαρμάκων (Foscavir, Ganciclovir για CMV-λοίμωξη, amphotericin-B, Sandoglobuline, Pentamidine κλπ).

Υποδόριες εγχύσεις για τους ασθενείς που δεν μπορούν να τις κάνουν μόνοι τους στο σπίτι (interferon, αυξητικοί παράγοντες, ερυθροποιητίνη κλπ).

Καθετηριασμοί - αλλαγές σε εμφυτευμένες συσκευές (port-a-cath) ενδοφλεβίων εγχύσεων.

Μηχανική πρόκληση πτυέλων για εξέταση για μυκοβακτηρίδια ή P. Carinii.

Βιοψίες.

Ειδικές θεραπείες (κρυοθεραπείες, διαθερμοπηξίες κλπ) σε οξυτενή κονδυλώματα, μολυσματική τέρμινθο, κοκκιώματα, μικρές βλάβες σ. Kaposi κλπ.

Δερματολογικές μικροεπεμβάσεις (μέχρι και χημικό peeling!).

 

Διάφορα (Ιαν. 98)

*** Αλλαγές έχουν συντελεστεί στην αντιρετροϊκή αγωγή (τριπλά σχήματα - "κοκτέϊλς"). Αποτέλεσμα, η μείωση των καιροσκοπικών ή άλλων λοιμώξεων, η παράταση της επιβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ακόμη, η σημαντική μείωση των ημερών νοσηλείας, αλλά και σε αντιστάθμισμα, η διόγκωση του Εξωτερικού Ιατρείου.

*** Το ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (για ασθενείς σε τριπλή αγωγή) έχει ανέλθει σε περ. 3.000.000 δρχ. κατ' έτος. Εχει όμως μειωθεί κατά πολύ η δαπάνη για ενδονοσοκομιακή νοσηλεία, το ποσοστό των ασθενών που "αποσύρονται" από τη παραγωγική διαδικασία, οι αναπηρικές συντάξεις κλπ. Φαίνεται (αν και είναι πολύ νωρίς ακόμη για ολοκληρωμένες εκτιμήσεις) ότι οι καινούργιες θεραπείες τελικά συμφέρουν και οικονομικά.

*** Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ που εξέπεμψαν τα ΜΜΕ σχετικά με τα αποτελέσματα των νέων θεραπειών, πιθανόν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις συμπεριφορές "υψηλού κινδύνου". Οι λανθασμένες και πρόωρες προβλέψεις περί οριστικής "εκρίζωσης" του ιού, ενισχύθηκαν δυστυχώς από κακή προβολή απόψεων περί δυνατότητας αντικατάστασης του προφυλακτικού από άλλες, μη εγκεκριμένες μεθόδους προφύλαξης. Απαιτείται λοιπόν, περισσή επαγρύπνηση από την Υγειονομική Κοινότητα και ιδιαίτερα, από τους καθ' ύλην αρμόδιους για την πρόληψη και προστασία του πληθυσμού από τα Αφροδίσια, δηλαδή τους Δερματολόγους - Αφροδισιολόγους.

*** Σημαντικότερος προγραμματισμός για το 1998 είναι η ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΙΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ από το ορολογικό εργαστήριο.

 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ