ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΗΜΕΡΙΔΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1η  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000,  ΩΡΑ:  09:00-14:00

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ   
ΠΓΝ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
8.00-14.00            Tηλ : 01- 5534491.  Fax: 01- 5534493         
E-mail: DRANASTAS@HOTMAIL.COM