Πίνακας 3

Συστάσεις του CDC(*) για την προληπτική θεραπεία 

μετά από τυχαία έκθεση στον ιό


Τύπος της έκθεσης στον ιό Ενέργεια
Μαζική διαδερματική έκθεση (πχ. βαθύς τραυματισμός με  μεγάλης διαμέτρου βελόνα προερχόμενη από φλέβα ή αρτηρία ασθενούς), ή

Εκθεση σε μικρότερη ποσότητα αίματος ασθενούς με υψηλό τίτλο HIV

 

AZT (200 mg x 3) και
3TC (150 mg x 2) με ή χωρίς IDV (*)

Μαζική διαδερματική έκθεση (όπως παραπάνω) σε αίμα ασθενούς με υψηλό τίτλο HIV AZT (200 mg x 3) και
3TC (150 mg x 2) και
IDV (800 mg x 3) (**)
Διαδερματική έκθεση σε μικρότερο ποσό αίματος με χαμηλό τίτλο, σε υγρό που περιέχει ορατό αίμα ή σε άλλο δυνητικώς μολυσματικό υγρό (σπέρμα, κολπικό υγρό, ΕΝΥ, αρθρικό υγρό, πλευριτικό υγρό, περιτοναϊκό, περικαρδιακό ή αμνιακό υγρό) ή ιστό
AZT (200 mg x 3) και
3TC (150 mg x 2)
Βλενογόννοι ή υψηλού κινδύνου δερματική έκθεση(***) σε αίμα  AZT (200 mg x 3) και
3TC (150 mg x 2) με ή χωρίς IDV
Βλενογόννοι ή υψηλού κινδύνου δερματική έκθεση σε υγρό που περιέχει ορατό αίμα ή άλλο δυνητικώς μολυσματικό υγρό ή ιστό AZT (200 mg x 3) με ή χωρίς 3TC
Εκθεση των βλενογόννων ή του δέρματος σε άλλα σωματικά υγρά (πχ. ούρα) Δεν χρειάζεται προφύλαξη
(*) CDC = US Centers for Disease Control και Prevention, IDV = indinavir.
(**) Εαν δεν είναι διαθέσιμο το IDV, χορηγείται saquinavir (600 mg x 3).
(***) Υψηλού κινδύνου δερματική έκθεση = υψηλοί  HIV τίτλοι στον ασθενή, παρατεταμένη επαφή, μεγάλη έκταση προσβεβλημένης περιοχής,  δερματική ακεραιότητα συζητήσιμη.


Κωνσταντίνος Δ. Βέρρος